כיוון הפסנתר

שלומי דגול עוסק באומנות מתיחת מיתרי הפסנתרים כך שיפיקו צליל מדויק - פעילות שיש לבצעה בדרך כלל פעמיים בשנה ובעקבות כל טלטול או שינוע של הפסנתר, והיא באה לשמור על כוונון מדויק של גובה הצלילים ועל מצבו המכני התקין של הפסנתר.
שלומי דגול מבצע מספר פעולות - כיוון הפסנתר, ביצוע רגולציה המיועדת לתיקון הדרוש תיקון מבחינה מכנית, ואינטונציה המיועדת לשיפור גון צליליו. מכוונים רבים מצטיינים באחד משלושת התחומים הנ"ל, שכן מדובר בתחומי ידע נפרדים. פסנתר הזקוק בעיקר לכיוון, מתאים לטיפולו של מכוון שאוזנו טובה במיוחד,
בעוד שפסנתר שעיקר בעיותיו מכניות, יזכה לטיפול הולם אצל מכוון שבקיא היטב ברזי המכניקה. לכל פסנתר מכניקה מעט שונה, המחייבת לא רק ידע רב, אלא בעיקר יכולת אלתור ודמיון על מנת לבטא באופן מיטבי את תכונותיו של הכלי המסוים.
כיוון פסנתרים הוא אחד המקצועות, שעיוורים, אם שמיעתם אבסולוטית, יכולים להצטיין בהם, משום שהם מפתחים דקות וחדות שמיעה כפיצוי על העדר חוש הראייה.

שלומי דגול - piano tuner - דגול פסנתרים - כיוון פסנתר - מכוון פסנתרים - כיוון פסנתרים - תיקון פסנתרים - הובלת פסנתרים - שיפוץ פסנתרים - כיוון פסנתרים - מכירת פסנתרים יד שניה